Clovers Flätstickor
Flätstickor i 3 olika storlekar.